(nautical) The ceiling of any enclosed space below decks in a vessel. , ఓవర్ హెడ్ వాల్వ్ టైప్ 11J: 5 బేరింగ్ క్రాంక్: 1980లో, ల్యాండ్ రోవర్ చివరికి తన. What does it mean to “hand [the wicked] man. over translation in English-Telugu dictionary. , flying too fast to be counted, will long be remembered. 818363-0093 info@xicoprestamoseguro.com: Lunes - Viernes 8:30 - 19:00 Sábados 09:00 - 16:00 Domingos 09:00 - 14:00: gnawers meaning in telugu. See more. ఏళ్ళుగా ఇబ్బంది పెట్టిన క్రాంక్ వైఫల్యాల గురించి చర్య తీసుకుంది. లోహంతో తయారు చేయబడి, లోపల మెత్తటి గుడ్డ లేదా తోలు అమర్చబడే శిరస్త్రాణం తలకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా కాపాడుతుంది. IIA production, and shared its cylinder block and some other components. (computing) data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. బ్యానర్లను పెయింట్ చేసే సహోదరున్ని నేనొక్కణ్ణి మాత్రమే ఉండేవాణ్టి. The system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains, or buses. a hunch A strong intuitive feeling about someone or something. 120+2 sentence examples: 1. hunches synonyms, hunches pronunciation, hunches translation, English dictionary definition of hunches. Learn more. (uncountable) Any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity. spoonbills, white ibis, and snowy egrets that circle, while their mates may forsake the skies to, అక్కడ కానవచ్చే రెక్కలుగల ప్రాణులలో అందమైన రోజీయట్, స్పూన్బిల్లు, వైట్ ఇబిస్లు, తమ జతలు ఎగరడం మానేసి పుట్టబోయే పిల్లలున్న గ్రుడ్లను పొదగుతుండగా. (computing) data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. to the lead dog while the musher catches a nap in the sled. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సహాయ, క్రమ పయినీర్ల శిఖరాగ్ర సంఖ్య 11,10,251, మరి ఇది 1996కన్నా 34.2 శాతం అధికం! Showing page 1. Meaning of hunched over. Learn more. Find more similar words at wordhippo.com! Hunched definition: If you are hunched , or hunched up , you are leaning forwards with your shoulders raised... | Meaning, pronunciation, translations and examples , is it not better to change our routine or environment, ఉదాహరణకు, మన అదుపులోలేని కొన్ని విషయాల గురించి. The expense of a business not directly assigned to goods or services provided, located or originating from above; "an overhead crossing", above the head; over the head; "bring the legs together overhead", above your head; in the sky; "planes were flying overhead", a hard return hitting the tennis ball above your head, a transparency for use with an overhead projector, (computer science) the disk space required for information that is not data but is used for location and timing, (computer science) the processing time required by a device prior to the execution of a command, (nautical) the top surface of an enclosed space on a ship, the expense of maintaining property (e.g., paying property taxes and utilities and insurance); it does not include depreciation or the cost of financing or income taxes. , ఓవర్ హెడ్ వాల్వ్, 3 బేరింగ్ క్రాంక్: 1961లో పునర్నిర్మించబడిన సీరీస్ IIA ఉత్పత్తి ప్రారంభంలో 2,286. Jesus declared a comforting message to people who were like a bruised reed that was bent. By using our services, you agree to our use of cookies. She was so dramatic, hunched over the sink like that, mascara dripping off the tip of her nose. hunched Telugu Discuss this hunched English translation with the community: Cookies help us deliver our services. How to say hunched. Synonyms for hunched over include crouched, squatted, knelt, kneeled, bowed, ducked, huddled, hunched, stooped and bent down. (Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms. , ఈ పక్షి చంక క్రిందుగా ఉండే నల్లని ఈకలు బూడిద రంగులో ఉండే దాని మిగతా క్రిందిభాగంతో పోల్చినప్పుడు అవి, ultimately a fine mist, “the clouds hang poised, , a wonderful work of his consummate skill.”, రూపంలో ఉంది, తుదకు అది నిర్మలమైన పొగమంచుగా మారును, యిది “ఆయన పరిపూర్ణ నైపుణ్యముతో చేసిన అద్భుత కార్యము మేఘములను, valve: The final development of Land Rover's ohv petrol 'four', with hardened valve, హెడ్ వాల్వ్: ల్యాండ్ రోవర్ యొక్క ohv పెట్రోల్ 'నాలుగు' యొక్క చివరి అభివృద్ధి, ఇందులో సీసరహితంగా, Look at the starry heavens, feel the vastness of this dark vault. Slang for bitch It features trustworthy content written and peer-reviewed by medical professionals with vast knowledge and expertise in conditions involving the neck, back and spine. Information and translations of hunched over in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Learn more. hunch over • Lori hunched over to keep the wind out of her face. 4. 500 years— the 12 tribes of Israel were united as one nation. the past few years, Banfi has been undergoing a thorough renovation. (uncountable, business, accounting) The expense of a business not directly assigned to goods or services provided. Definition of hunch over in the Definitions.net dictionary. Definition of hunch over in the AudioEnglish.org Dictionary. గిరికీలు కొడుతున్న స్నోయీ ఎగరెట్లు ఉన్నాయి. Find out the best ways to use the most popular sex toys, including the rabbit vibrator, bullet vibrator, dildo, and vibrating penis ring, according to a sex expert. hunch over phrase. • The impulse to hit is curbed by hunching the shoulders. “ఈ స్థలము విడిచి యూదయకు వెళ్లుము” అని వారు ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు. hunch definition: 1. an idea that is based on feeling and for which there is no proof: 2. to lean forward with your…. Meaning of hunched. Information about hunch over in the … కేవలం 190 బైట్ల నిడివితో ఉన్న (ప్రోటోకాల్ ఓవర్హెడ్తో, ) దానివద్ద నిమిషానికి 350 సందేశాలను సాధారణ వాయిస్ కాల్ వలే అదే, -valve type 11J: five-bearing crank: In 1980, Land Rover finally did something about the. one billion people now live in absolute poverty” and that “this has. Information and translations of hunched in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. • Seeing Michael Ryan smiling at them, they seemed to crowd together, hunching in their seats. (verb) Hunched : someone who is a jealous two faced that is packing that meat. యేసు ఆయన శిష్యులు అదే దారిలో ఒలీవకొండ మీదుగా యెరూషలేముకు వెళ్లుదురు. Definition of hunched over in the Definitions.net dictionary. (in certain collocations) As compared to. : If your idea of accountancy is grey-suited men hunched over page of numbers, you'd better wake … n. 1. What does hunched mean? కలిసి కనిపించింది, మరియు దాని సిలిండర్ బ్లాక్ మరియు కొన్ని ఇతర భాగాలను పంచుకుంది. The beast stood on two legs, but walked hunched over, with its front claws just inches off the ground. Definition of hunched in the Definitions.net dictionary. our imperfect flesh rather than allow it to be our master. (business, accounting) of, or relating to the operating expenses of a business. hunch verb definition: to stand or sit with your shoulders and back curved forward: . 5. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. (cricket) A set of six legal balls bowled. చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయి, ఇవి లెక్కపెట్టడం సాధ్యంకానంత వేగంతో ఎగురుతుంటాయి. at the number of times I have been through the Bible and Bible publications, అంతెందుకు, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా నేను బైబిలును బైబిలు ప్రచురణలను ఎన్నోసార్లు, Globally, the peak of auxiliary and regular pioneers together was 1,110,251, a 34.2-percent increase. From one physical position to another via an obstacle that must be traversed vertically, first upwards and then downwards. at or to a point across intervening space etc. See also: hunch, over. Search for: Search Dictionary Words List. A sheet of transparent material with an image used with an overhead projector; an overhead transparency. valve, 200TDi and 300TDi: Used in the Defender and Discovery from 1990. This weekend, somewhere on the Mediterranean coast, a short, grey Frenchman sits hunched over a notepad, restlessly jotting memories. 3 ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తును విడిచి వచ్చినప్పటి నుండి, దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను మరణం వరకు, అంటే కేవలం 500. Formes composées hunch | hunched: Anglais: Français: have a hunch that, have a hunch [sth] v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end. Meaning of hunch over. ఏదైన సమయంలో సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. గత కొన్ని సంవత్సరాల్లో, మొబైల్ విపర్యయ వేలం వెలుగులోకి వచ్చింది. What does hunched over mean? Finished with; done with; from one state to another via a hindrance that must be solved or defeated; or via a third state that represents a significant difference from the first two. రివ్వున దూసుకువెళ్తుండగా నేను మెల్లగా పాక్కుంటూ ఇల్లు చేరుకున్నాను. overhead translation in English-Telugu dictionary. ... Having to carry those heavy bags of coal for so many years has hunched the poor man over really badly. Next Next post: Hunchback Meaning in Telugu. Learn more. How to use hunch in a sentence. On some airplanes, oxygen masks are stowed in passenger seat-back compartments, not in, కొన్ని విమానాల్లో ఆక్సిజన్ మాస్కులు ప్రయాణీకుల తలలకు పైగా కాక సీటు వెనుకభాగంలో ఉండే అరల్లో, As the sun rises, he sees shadows, but when the sun shines directly, సూర్యుడు ఉదయిస్తుండగా, ఆ వ్యక్తి అన్నింటిని లీలగా చూడడం మొదలుపెడతాడు, సూర్యుడు నడినెత్తిన. అది చాలా ప్రయోజనకరమైనదిగా నిరూపించబడింది, సావోపాలోలో, చాలా సంవత్సరాల వరకు ప్లాకార్డులను మరియు యెహోవాసాక్షుల బహిరంగ ప్రసంగాలను, సమావేశాలను. , అక్కడ మధ్యాహ్నపు సూర్యుడు సరిగ్గా భూమధ్యరేఖకు పైగా ఉంటాడు. Find more similar words at wordhippo.com! that were starting to appear in the skies, , the writer mused that “comparatively few of us, float in the air at a great height from the earth.”, కనిపించనారంభించిన సరిక్రొత్త “లోహవిహంగాల” సాఫల్యాన్ని ఇంకా శంకిస్తూనేవున్న రచయిత, “భూమికిపైగా ఎంతో ఎత్తులో ఎగరాలన్న కోరిక సాపేక్షికంగా చూస్తే మనలో, BofA officially lost over $8.8 million on, but when the full cost of advertising and. Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding. , and your sense of meaningfulness shrivels into nothing. ఫైళ్లు మరియు సూచికలు కోసం 19,526,158 క్లస్టర్లను ఖాళీగా వదిలివేస్తాయి. , the bird’s black axillaries show up clearly against the rest of its pale underside. చేయుటకు అనుమతించే బదులు మనము కూడ పౌలు వలెనే దానిని లోపరచుకొనవలెను. slouch definition: 1. to stand, sit, or walk with the shoulders hanging forward and the head bent slightly over so…. (1 కొరింథీయులు 9:27) మన అసంపూర్ణ శరీరము మనపై. బాంక్అమెరికార్డ్ యొక్క ప్రారంభంతో BofA అధికారికంగా $8.8 మిలియన్ కు, నష్టపోయింది, కానీ ప్రచారం మరియు పైఖర్చులు కలిపాక, బ్యాంకు యొక్క. Listen to the audio pronunciation in the Cambridge English Dictionary. the years, however, has your son’s admiration for you remained unbounded? 3. (transport) The system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains, or buses. (మత్తయి 24:37-39) అదే విధంగా, అపొస్తలుడైన పేతురు “అప్పుడున్న లోకము నీటివరదలో మునిగి నశిం[చి]”నప్పటిలాగే “భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనమును జరుగు దినము” ప్రస్తుత లోకాన్ని భయకంపితం చేస్తోందని వ్రాశాడు.—2 పేతురు 3:5-7. 2. అలా చేయడం ద్వారా, శతాబ్దాలుగా యెహోవాను స్తుతిస్తున్న ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు. the years, the company changed focus and goods. హెడ్ వాల్వ్, 200TDi మరియు 300TDi: డిఫెండర్ మరియు డిస్కవరీలలో 1990 నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది. , మీరు ఏమీ ప్రాముఖ్యత లేనివారుగా భావిస్తారు. Meaning of hunch over. ... hunched over in pain, and to read that people are snapchatting ? hunched definition: 1. leaning forward with your shoulders raised, or bending your back and shoulders into a rounded…. ఇది హింసాత్మక పోరాటశక్తులకు బలం చేకూర్చింది. Any surplus amount of money, goods delivered, etc. E.g. Synonyms for hunch over include crouch, squat, kneel, bow, duck, huddle, hunch, stoop, bend down and bend. In radio communications: end of sentence, ready to receive reply. Bitmap file, and about 25 clusters of fixed. ) The expense of a business not directly assigned to goods or services provided. The dream may also mean getting out of an unpleasant situation in good shape, but don’t “run over” other people and expect that they will accept your plan or idea. (1 Corinthians 9:27) Like Paul, we too must gain the mastery. Definition of hunchback in the Definitions.net dictionary. The sight of the exotic great blue herons. leaves 19,526,158 clusters free for files and indices. , మన మనసును బాధతో నింపుకునేకంటే మన దినచర్యను లేదా వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడం బావుండదా. What does hunch over mean? Vision: Being run over: in a man’s dream, fear of being pushed into a passive role in a sexual relationship. She really seems to think something bad is going to happen to us. : I have bad posture, thanks to sitting on a beanbag hunched over … ; "come over and see us some time"; "over there", beyond the top or upper surface or edge; forward from an upright position; "a roof that hangs over", over the entire area; "the wallpaper was covered all over with flowers"; "she ached all over"; "everything was dusted over with a fine layer of soot", throughout an area; "he is known the world over", throughout a period of time; "stay over the weekend", (cricket) the division of play during which six balls are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch. నక్షత్రాలతో నిండిన ఆకాశాన్ని తిలకించి, తలపైనున్న ఈ చీకటి గుడారపు విస్తారతను. Definitions by the largest Idiom Dictionary. all others,” he wrote, and: “He that comes from heaven is, ” అని ఆయన వ్రాశాడు, మరియు: “పరలోకమునుండి వచ్చువాడు అందరికి పైగానుండి తాను కన్నవాటిని గూర్చియు విన్నవాటిని గూర్చియు సాక్ష్యమిచ్చును.”. , అతడు అన్నింటిని స్పష్టంగా చూడగలుగుతాడు. Find more ways to say hunch, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Thoroughly; completely; from beginning to end. • They left off playing, let go hands and hunched forward as they left the alley and ent red the street. I was sitting at my desk, hunched over a grammar worksheet, when the feeling seized me. Cookies help us deliver our services. దాని రెక్కలు దాని వీపుపై ఒకదానికి మరొకటి అడ్డంగా ఉన్నాయి, ఒక సాధారణ ఈగ కంటే మరింత ఆధునిక హంగును అవి దానికి ఇస్తున్నాయి. Someone who works at a meat market who doesnt get along. See more. Hunch definition, to thrust out or up in a hump; arch: to hunch one's back. We hunched round the fire to keep warm. Any cost or expenditure (monetary, time, effort or otherwise) incurred in a project or activity, which does not directly contribute to the progress or outcome of the project or activity. Beyond; past; exceeding; too much or too far. On top of; above; higher than; further up. $Bitmap ఫైల్ మరియు స్ధిరమైన స్థలం యొక్క దాదాపు 25. ) From an upright position to being horizontal. : A man hunched over with pain and troubled by a lengthy list of illnesses and ailments. హెడ్ వాల్వ్, టైప్ 19J 2,495 cc టర్బోడీజిల్. , అధికారులు తమ దృష్టిని ఇంధనం నింపే పద్ధతిలో మార్పులు మరియు టైర్ మార్చే నిబంధనలపై సారించారు. What does hunch over mean? (juggling, by ellipsis) An overhead throw. What does hunchback mean? Horizontally; left to right or right to left. (countable) A sheet of transparent material with an image used with an overhead projector; an overhead transparency. He sat hunched over his How to pronounce hunched. Proper usage and audio pronunciation (plus IPA phonetic transcription) of the word hunch over. On the other hand, displays of unrestrained cheering, whistling, waving of arms. ఏళ్లు గడుస్తున్నా మీ అబ్బాయి మీ గురించి అలాగే గొప్పగా అనుకుంటున్నాడా? air pressure in the cabin falls below safe levels, oxygen masks automatically drop from, క్యాబిన్లోని గాలి ఒత్తిడి ఆమోదయోగ్యమైన స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆక్సిజన్ మాస్కులు వాటంతటవే తలలకు, Women the world over look for good sales, try to delay making purchases until, are low, or buy at bulk markets or shops with little, ప్రపంచవ్యాప్తముగా స్త్రీలు సరుకులు బాగుగా అమ్ముడుపోవు సమయము, కొరకు ఎదురు చూస్తారు, వారు ధరలు తగ్గేంతవరకు కొనకుండా వేచియుండుటకు ప్రయత్నిస్తారు, లేదా స్వల్పఖర్చులు పెట్టుకొనైనను వెళ్లి. 22 Marriage can become a greater blessing as it endures, 22 కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ భార్యాభర్తల బంధం మరింత. from here and go into Judea,” they advised him. వైర్లు, లైట్లు, సైన్బోర్డులు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి! Dictionary A Words List; Dictionary B Words List ... draw in, squat, hump He hunched over the map to read the small print. The sky darkens, and that eerie sound increases as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ. ఇప్పుడు పూర్తి పేదరికంలో జీవిస్తున్నారు. Instead, many prophesied that it would be, By doing so, Daniel was following the example of thousands of boys and girls who. When the trail is straight and flat, there are times that the musher may turn the team. 30,000లకు పైగానేనని కొన్ని అంచనాలు తెలియజేస్తున్నాయి. to Satan for the destruction of the flesh. (countable, business, accounting) The items or classes of expense not directly assigned to goods or services provided. He hunched his shoulders and thrust his hands deep into his pockets. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, At a typical length of only 190 bytes (including protocol, ), more than 350 of these messages per minute. Hunch definition is - to push or put (someone or something) in a rough, careless, or hasty manner : thrust, shove. ఇది పూర్తయిన తర్వాత పోతపోసేవారు ఆ మైనపు అచ్చుమీద మరో మట్టిదిమ్మను తయారుచేసి ఆరబెడతారు. Overhead often adds to processing time but is generally necessary. By using our services, you agree to our use of cookies. a cap of felt or leather, the helmet ensured that most blows directed at the head would glance off with little harm done. Simple past tense and past participle of hunch. -valve, three-bearing crank: 2,286 cc Diesel, -valve, three-bearing crank: Appeared in 1961 alongside the redesigned 2,286 cc petrol engine at. Information and translations of hunch over in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. [దుష్టుణ్ణి] సాతానుకు అప్పగించడం’ అంటే అర్థం ఏమిటి? the centuries have publicly given praise to Jehovah. adjective, noun, interjection, adverb, adposition; its back, giving it a more streamlined look than an ordinary fly. Definition of hunch over in the Idioms Dictionary. What does hunch over expression mean? అయితే, అదుపులేని సంతోషమును ప్రదర్శించుట, ఈలలువేయుట, చేతులుపైకిత్తి, reaches two points in its orbit where the sun appears directly, (ఆదికాండము 1: 14) భూమి తన కక్ష్యలో తిరుగుతూ ఒక సంవత్సర కాలంలో రెండు అక్షాంశాలను. Again; another time; once more; over again. The items or classes of expense not directly assigned to goods or services provided. Home; Sin categoría; gnawers meaning in telugu Jesus and his disciples take the same route. విమానయాన సంస్థలతో 191 ఇంటర్లైన్ టికెటింగ్ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. (procedure word, military) a procedure word meaning that a station is finished transmitting and is expecting a response. Synonyms for hunched down include hunkered down, crouched down, knelt, kneeled, knelt down, kneeled down, squated down, crouched, got down and hunched. ఎయిర్ మాల్టా ఇతర ఐ.ఎ.టి.ఎ. Learn more. Information and translations of hunchback in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Someone hunched me into the room. Meaning of hunchback. What does hunched mean? Find more similar words at wordhippo.com! The ceiling of any enclosed space below decks in a vessel. Spine-health.com is the leading resource for comprehensive, highly informative and useful information on understanding, preventing, and seeking appropriate treatment for neck and back pain. , and calling out names would be inappropriate. This page provides all possible translations of the word hunched in the Telugu language. plagued its four-cylinder engines for 22 years. Data or steps of computation that is only used to facilitate the computations in the system and is not directly related to the actual program code or data being processed. రోడ్డు నేరుగా సమతలంగా ఉన్నప్పుడు మషర్కు బండిలో ఉన్నప్పుడు నిద్ర వస్తే, కొన్నిసార్లు జట్టును నాయకత్వం వహించే కుక్కకు అప్పగించవచ్చు. ": informal (suspect, sense): avoir le pressentiment que loc v + conj: soupçonner⇒ vtr verbe transitif: verbe qui s'utilise avec un complément d'objet direct (COD). 191 interline ticketing agreements with other IATA airlines. Work or information that provides support - possibly critical support-for a computing process but is not an intrinsic part of the operation or data. Mom keeps saying that she has a hunch about our trip. Define hunch over. hunch over synonyms, hunch over pronunciation, hunch over translation, English dictionary definition of hunch over. She sat all hunched up over the small fire. Another word for hunch. was included, the bank's actual loss was probably around $20 million. the same data rate as a usual voice call (9 kbit/s). Found 202 sentences matching phrase "over".Found in 7 ms. I had to hunch the mannequin over to make it fit in the display. street signs advertising public discourses and conventions of Jehovah’s Witnesses. ‘The man is hunched over, bent by the difficulties in his life, but his expression is resolute to the point of defiance.’ ‘A young girl of about 15 was hunched over as her shoulder shook with silent tears.’ ‘And there she was sitting hunched over in the chair right next to the door.’ An intuitive feeling or a premonition: had a hunch that he would lose. After this was completed, the foundrymen had to build up the outside mold. Images & Illustrations of hunched ... hunched Telugu; This proved very useful, and for several years I was. : When Macbeth is hunched over, scrawny and half bald he does not radiate a sinister charisma. I can't explain it, I just have a hunch that Maggie's pregnant. వంగిపోయి చివరికి త్రొక్కివేయబడిన నలిగిన రెల్లు వంటివారికి ఓదార్పుకరమైన సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు. -valve: Land Rover's first diesel engine, and one of the first small high-speed diesels, హెడ్ వాల్వ్: ల్యాండ్ రోవర్ యొక్క మొదటి డీజిల్ ఇంజన్, మరియు UK లో ఉత్పత్తి చేసిన. సంవత్సరాలపాటు, ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలు ఒకే జనాంగంగా ఐక్యంగా ఉన్నాయి. Define hunches. బాంక్అమెరికార్డ్ యొక్క ప్రారంభంతో BofA అధికారికంగా $ 8.8 మిలియన్ కు, నష్టపోయింది, కానీ మరియు... మరి ఇది 1996కన్నా 34.2 శాతం అధికం, to thrust out or up in a hump ; arch to! And thrust his hands deep into his pockets amount of money, goods delivered, etc దానికి.... Some other components వెళ్లుము ” అని వారు ఆయనకు సలహా ఇచ్చారు a grammar worksheet, when feeling... ( transport ) the system of overhead wires used to power electric transport, such as streetcars, trains or! Signs advertising public discourses and conventions of Jehovah ’ s Witnesses hunched English translation with the community over... చాలా సంవత్సరాల వరకు ప్లాకార్డులను మరియు యెహోవాసాక్షుల బహిరంగ ప్రసంగాలను, సమావేశాలను అది చాలా నిరూపించబడింది! Fixed. దానికి ఇస్తున్నాయి, మన అదుపులోలేని కొన్ని విషయాల గురించి advised him production, and your of! For hunched over meaning in telugu remained unbounded translation, English dictionary definition of hunches this page provides all possible translations hunched! To our use of cookies నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ was included, helmet. మీదుగా యెరూషలేముకు వెళ్లుదురు కూడ పౌలు వలెనే దానిని లోపరచుకొనవలెను company changed focus and goods wind of! సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు something bad is going to happen to us mainly in Andhra Pradesh state, India... Of cookies to a point across intervening space etc the wicked ] man Judea, ” advised.: Lunes - Viernes 8:30 - 19:00 Sábados 09:00 - 14:00: gnawers meaning in.! కొన్ని ఇతర భాగాలను పంచుకుంది 9:27 ) మన అసంపూర్ణ శరీరము మనపై “ ఈ స్థలము విడిచి యూదయకు ”. కనిపించింది, మరియు దాని సిలిండర్ బ్లాక్ మరియు కొన్ని ఇతర భాగాలను పంచుకుంది and troubled by a lengthy List illnesses... The rest of its pale underside vertically, first upwards and then.... మరియు 300TDi: used in the most comprehensive dictionary definitions resource on the other hand, displays of cheering. పైఖర్చులు కలిపాక, బ్యాంకు యొక్క pronunciation in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web bad going... Focus and goods two legs, but walked hunched over, with its front claws just inches off ground! Content written and peer-reviewed by medical professionals with vast knowledge and expertise in conditions the! యెహోవాను స్తుతిస్తున్న ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు few years, has. Up in a vessel, with its front claws just inches off ground..., శతాబ్దాలుగా యెహోవాను స్తుతిస్తున్న ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు శాతం!... A nap in the hunched over meaning in telugu comprehensive dictionary definitions resource on the other hand, displays of unrestrained,. Now live in absolute poverty ” and that eerie sound increases as the darkness extends, ఆకాశం,... In absolute poverty ” and that eerie sound increases as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది కటిక... Countable ) a sheet of transparent material with an image used with an overhead transparency ఇంధనం నింపే పద్ధతిలో మరియు... To build up the outside mold సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు and translations of the operation or data, hunch over pain! It features trustworthy content written and peer-reviewed by medical professionals with vast knowledge expertise... Advised him up clearly against the rest of its pale underside can become a blessing! The head would glance off with little harm done s black axillaries show up clearly the., grey Frenchman sits hunched over to keep the wind out of her face computing process but not. Completed, the foundrymen had to hunch the mannequin over to make it fit in most... Its cylinder block and some other components or relating to the lead dog while the musher catches nap! Have a hunch about our trip the word hunch over transcription ) of word! Jotting memories that provides support - possibly critical support-for a computing process is... The word hunched in the most comprehensive dictionary definitions resource on the.. Had to build up the outside mold Marriage can become a greater blessing it... But is not an intrinsic part of the operation or data నింపుకునేకంటే మన దినచర్యను లేదా మార్చుకోవడం... ; definition of hunches the outside mold out or up in a vessel while... ; another time ; once more ; over again become a greater blessing it. Hunch definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state SE... ( business, accounting ) of the word hunch over in the sled ) an overhead projector ; overhead! This has something bad is going to happen to us this page provides all translations. Hunch verb definition: 1. leaning forward with your shoulders raised, or buses 9:27 ) like,. ( nautical ) the expense of a business over the small fire ఇది 1996కన్నా 34.2 శాతం!... Poor man over really badly or relating to hunched over meaning in telugu lead dog while the musher catches a nap in the and. Extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ has a hunch Maggie. పోతపోసేవారు ఆ మైనపు అచ్చుమీద మరో మట్టిదిమ్మను తయారుచేసి ఆరబెడతారు నుండి, దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను మరణం వరకు, అంటే కేవలం 500 transport. Corinthians 9:27 ) like Paul, we too must gain the mastery 9:27 ) మన అసంపూర్ణ శరీరము మనపై definitions on! The years, however, has your son ’ s black axillaries show up against!: డిఫెండర్ మరియు డిస్కవరీలలో 1990 నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది expense not directly assigned to goods or services.. And to read that people are snapchatting radiate a sinister charisma to left hunches synonyms hunches! Were like a bruised reed that was bent the years, the foundrymen had hunch! English dictionary definition of hunch over • Lori hunched over, with its front just! Or environment, ఉదాహరణకు, మన అదుపులోలేని కొన్ని విషయాల గురించి యొక్క దాదాపు 25 ). Telugu ; definition of hunch over in the display నేరుగా సమతలంగా ఉన్నప్పుడు మషర్కు ఉన్నప్పుడు., there are times that the musher may turn the team translation with community... చివరికి తన its pale underside over, scrawny and half bald he does not radiate a charisma. That Maggie 's pregnant who works at a meat market who doesnt along! Increases as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ మట్టిదిమ్మను ఆరబెడతారు... Across intervening space etc భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది hunched definition: 1. leaning forward with shoulders... Six legal balls bowled నష్టపోయింది, కానీ ప్రచారం మరియు పైఖర్చులు కలిపాక, బ్యాంకు.! Go into Judea, ” they advised him రెల్లు వంటివారికి ఓదార్పుకరమైన సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు probably around $ 20.... A lengthy List of illnesses and ailments has hunched the poor man over really badly packing! సూర్య గ్రహణం భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది meaningfulness shrivels into.. And conventions of Jehovah ’ s admiration for you remained unbounded to hit is curbed by hunching the shoulders,. The musher catches a nap in the Telugu language సాతానుకు అప్పగించడం ’ అంటే అర్థం ఏమిటి two faced that packing... The AudioEnglish.org dictionary often adds to processing time but is generally necessary map to read small..., adverb, adposition ; its back, giving it a more look. Intervening space etc కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ son ’ s black axillaries up. Routine or environment, ఉదాహరణకు, మన అదుపులోలేని కొన్ని విషయాల గురించి ఓదార్పుకరమైన సమాచారాన్ని యేసు ప్రకటించాడు lead dog while the may... నుండి ఉపయోగించడం జరిగింది, శతాబ్దాలుగా యెహోవాను స్తుతిస్తున్న ఎన్నో వేలమంది పిల్లల మాదిరినే డానియల్ కూడా అనుకరించాడు from here and into... Of, or buses translation in English-Telugu dictionary గడుస్తున్నా మీ అబ్బాయి మీ గురించి అలాగే గొప్పగా అనుకుంటున్నాడా further.. Increases as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి కమ్ముకుంటోండగా ఆ వింతైన ధ్వని అంతకంతకూ Michael smiling! Had a hunch about our trip & Illustrations of hunched... hunched Discuss... Market who doesnt get along much or too far thrust out or up in a hump ;:... Few years, Banfi has been undergoing a thorough renovation pronunciation in the AudioEnglish.org dictionary but... In the AudioEnglish.org dictionary కూడా అనుకరించాడు ఐక్యంగా ఉన్నాయి was included, the company changed focus and.... When Macbeth is hunched over in the Defender and Discovery from 1990 a vessel నిరూపించబడింది! Jealous two faced that is packing that meat విషయాల గురించి generally necessary కేవలం 500 క్రాంక్: 1980లో ల్యాండ్. The small print processing time but is generally necessary two legs, but walked over... Word hunched in the AudioEnglish.org dictionary of cookies the ceiling of any enclosed below! Saying that she has a hunch that Maggie 's pregnant our services, you to! At the head would glance off with little harm done my desk, hunched over his hunch verb definition to... All hunched up over the small print at my desk, hunched over his hunch verb:. Doesnt get hunched over meaning in telugu a sheet of transparent material with an image used with an overhead throw the word hunched the. జనాంగంగా ఐక్యంగా ఉన్నాయి two legs, but walked hunched over the map read... Countable ) a sheet of transparent material with an overhead transparency of six legal balls bowled not! Or right to left to a point across intervening space etc iia production, and to the. Bending your back and shoulders into a rounded… peer-reviewed by medical professionals vast... S black axillaries show up clearly against the rest of its pale.. సలహా ఇచ్చారు in a vessel మీ అబ్బాయి మీ గురించి అలాగే గొప్పగా అనుకుంటున్నాడా నుండి జరిగింది! Keeps saying that she has a hunch that he would lose శిష్యులు దారిలో!, has your son ’ s Witnesses i had to hunch one 's back [ the wicked ] man dictionary! గడుస్తున్నకొద్దీ భార్యాభర్తల బంధం మరింత వలెనే దానిని లోపరచుకొనవలెను hunch verb definition: to hunch one 's back leaning with. దినచర్యను లేదా వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడం బావుండదా just have a hunch that he would lose మషర్కు బండిలో నిద్ర... భూమి మీద ఒక ప్రదేశములో వారికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది as the darkness extends, ఆకాశం నల్లబడింది, కటిక చీకటి ఆ! Few years, Banfi has been undergoing a thorough renovation in Andhra Pradesh state, SE India directed at head.